هديه حرف آخر

درباره وبلاگ

حرف آخر اولین و برترین موسسه تولید کننده دی وی دی های آموزشی کنکور مبتنی بر انیمیشن و تصویرسازی می باشد. از سال 90 شروع به فعالیت کردیم و در این مدت دانش آموزان زیادی از طریق پکیج های آموزشی ما به رتبه های برتر رسیدند.

هديه حرف آخر

آموزش ریاضی نهم فصل دوم

 

در فصل قبل با حالت‌های مختلف یک مجموعه آشنا شدیم. در آموزش ریاضی نهم فصل دوم، ما می خواهیم به اعداد منطقی‌‌، اعداد واقعی‌‌، مقادیر مطلق و محاسبات تقریبی بپردازیم. این فصل از آموزش ریاضی نهم بسیار مهم است و شما باید بتوانید آن را به خوبی یاد بگیرید.

تعریف اعداد گویا: به هر عددی که به کسر تبدیل شود عدد گویا گفته ‌‌می‌شود. (باید صورت و مخرج یک عدد صحیح و مخرج صفر مقابل باشد). بین دو عدد منطقی تعداد نامحدودی از اعداد گویا وجود دارد.

جمع و تفریق اعداد کسری: باید مخرج مشترک را از کسرها بگیریم که بهترین مخرج مشترک همان ب.م.م مخرج است.

در ادامه می توانید برنامه 1000 ساعته حرف آخر را هم مشاهده کنید که در عرض 4 ماه پرونده تمام درس های خودتان را ببندید و تا کنکور 7 بار مرور کنید.

ضرب اعداد کسری: فقط در ضرب می توان صورت را قبل از پاسخ با مخرج ساده کرد. سپس کسرها ضرب ‌‌می‌شوند و مخرج‌ها چند برابر ‌‌می‌شوند.

تقسیم اعداد کسری: با ضرب کسر اول در معکوس کسر دوم ؛ تقسیم ضرب ‌‌می‌شود.

مقایسه کسرها: برای مقایسه کسرها می توان از دو روش استفاده کرد:

 مخرج مشترک کسرها: ابتدا مخرج همه کسرها را برابر ‌‌می‌کنیم و سپس کسرها را با هم مقایسه ‌‌می‌کنیم.

 کسرها را به اعداد اعشاری تبدیل کنید: صورت را به مخرج تقسیم کرده و خارج قسمت را به دو رقم اعشار ادامه دهید.

یافتن کسر بدهکار بین دو عدد کسری: چندین روش وجود دارد که دو روش زیر است:

صورت‌ها و مخرج را با هم جمع ‌‌می‌کنیم.

ابتدا مخرج مشترک را می گیریم‌‌، سپس صورت و مخرج را در یک واحد بیشتر از تعداد مورد نیاز ضرب ‌‌می‌کنیم.

همچنین حرف آخر در راستای عدالت آموزشی، 5 روز با حرف آخر را که یک و نیم میلیون تومان هست را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان عزیز قرار میدهد.

نحوه تبدیل کسرها به اعداد اعشاری:

اعداد اعشاری محدود یا متناهی: اگر باقیمانده فرم را با مخرج صفر نشان دهیم‌‌، آن کسر متناهی نامیده ‌‌می‌شود. اگر عامل 2 و 5 در مخرج مخرج نباشد‌‌، آن کسر بسته ‌‌می‌شود.

اعداد اعشاری متناوب ساده: اگر در تقسیم صورت روی مخرج کسر خارج از قسمت عددی تکرار شود‌‌، به آن متناوب ساده گفته ‌‌می‌شود.

اعداد اعشاری متناوب مرکب: اگر در تقسیم صورت روی مخرج کسر خارج از قسمت بعد از اینکه یک یا چند رقم اعشار به ارقام تکراری رسید‌‌، کسر متناوب مرکب نامیده ‌‌می‌شود.

در ادامه می توانید دینی حرف آخر، که از تخفیف های ویژه ای برخوردار هستند هم مشاهده بفرمایید.

اعداد مبهم یا اصم: به اعدادی که رقم اعشار آنها نامحدود است و دوره ای ندارند‌‌، اعداد مبهم گفته ‌‌می‌شود. که این مجموعه را با Q نشان می دهد. یک عدد مبهم بین دو عدد بی نهایت وجود دارد.

اعداد واقعی: جامعه مجموعه ای از اعداد منطقی است و اعداد مبهم مجموعه ای از اعداد واقعی است. این مجموعه با R نشان داده ‌‌می‌شود.

نمایش اعداد واقعی در محور: از آنجا که اعداد واقعی شامل اعداد منطقی و مبهم هستند‌‌، نمایش این اعداد یک خط مداوم است. اگر علامت نابرابر علامت سرکشی دارد‌‌، یک دایره محکم قرار می دهیم و برای یک علامت سرکش‌‌، یک دایره خالی قرار می دهیم.

در ادامه می توانید زبان حرف آخر، که از تخفیف های ویژه ای بهره مند هستند هم مشاهده بفرمایید.

مقدار مطلق: فاصله نقطه نمایش عددی مانند a از مبدا مختصات مقدار مطلق a و ما آن را می نامیم |a| نشان دادن

خواص ارزش مطلق:

مقدار مطلق یک عدد مثبت برابر با خود عدد است.

مقدار مطلق صفر برابر با صفر است.

مقدار مطلق یک عدد منفی برابر با تقارن آن عدد است.

(0) نظر
X